<< Geometrický výpočet | Cvičení - obsah | Karta zaměstnance >>

Zadání

  • vytvořte program pro hádání náhodného čísla od 1 do 100
  • použijte pascalský kód s podmínkami ze sbírky programů
  • doplňte program o další funkce :

Příklad řešení formuláře (okna) programu

Pokyny

  • při spuštění programu je třeba generovat náhodné číslo pro první hru
  • událost FormCreate umožňuje definovat akce spouštěné při vytvoření formuláře
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  randomize;
  n:=random(100)+1;
  pokusu:=0;
end;
RSS