<< Výpočet plochy obdélníka | Cvičení - obsah | Geometrický výpočet >>


Zadání

  • vytvořte program pro výpočet součinu ze dvou čísel podle vzoru
  • nastavte vlastnosti formuláře
    • rozměry, poloha(uprostřed), titulek, ikona, barva
  • pro vstup dat použijte editační pole s popiskem - LabeledEdit (Aditional Tools)
  • výpočet aktivujte tlačítkem
  • výsledek zobrazte přímo na tlačítku

Poznámky


  • upravte program pro výpočty s reálnými čísly - StrToFloat, FloatToStr
  • upravte program pro výpočet podílu
  • zkuste doplnit kontrolu zadání čísla a nenulového dělitele

RSS