<< Součin | Cvičení - obsah | Hádání čísla >>

Zadání

 • vytvořte program pro výpočet povrchu a objemu zadaného tělesa
  • 4,3,6-boký jehlan, kužel, komolý jehlan a kužel, 6-ti boký kvádr, kulová úseč a výseč, anuloid, koleno, trubka
 • doplňte program o další funkce :
  • vložení obrázku tělesa
  • vlastní ikona programu
  • ošetření chybných vstupních dat - Try - Except - On EConvertError Do ShowMessage
  • formátování vstupních dat a výsledků
   • zarovnání vpravo (bidimode), formátování na dvě desetinná místa - FormatFloat('0.00', proměnná)

Příklad řešení formuláře (okna) programu

Odevzdání

 • pokud nestihne student odevzdat na cvičení - zasílá výsledek mailem takto :
  • předmět mailu : 3C_Příjmení_Geometrie
  • příloha mailu : Geometrie.RAR ( komprimovaná složka se soubory projektu )
  • adresa mailu : Nyms@spsnome.cz
 • termín odevzdání - 12. ledna 2010

Vyzkoušejte výsledek

RSS