<< Kvadratická rovnice I | Projekty | Zkoušení slovíček >>

Zadání

  • vytvořte program pro řešení kvadratické rovnice podle algoritmu z předchozího cvičení
  • doplňte program o další funkce :
- kontrolu vstupních dat - viz rozbor
- doplnění řešení v oboru komplexních čísel - viz rozbor
- přehledný výpis jednotlivých řešení - využití komponenty Memo
- vymazání posledního řešení z výpisu
- kompletní vymazání výpisu
- uložení výpisu do textového souboru 'kvadrov.txt' - viz rozbor
- načtení souboru do výpisu

Příklad řešení formuláře (okna) programu

Další možná rozšíření

- nastavení pořadí objektů pro použití Tabulátoru
- nastavení klávesových zkratek pro ovládání programu z klávesnice
- kontrola existence členů (nulová hodnota koeficientů) dle rozšířeného VD
- vytvoření samostatně kompilované jednotky 'kvadrov.pas' s definicí výpočetních procedur
- výběr a načítání vstupních dat z výpisu (souboru)

Odkazy

Vyzkoušejte výsledek

RSS