<< Knihovny JavaScriptu | JavaScript | Cvičení >>

Podstata technologie AJAX

  • AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)- Asynchronní přenos dat pomocí Javascriptu a XML
  • souhrn nových technologií tvorby interaktivních webových aplikací
  • umožnění výměny dat mezi prohlížečem a serverem bez nutnosti nového načtení stránky

Použité komponenty

  • Webová strana a CSS
  • DOM - Document Object Model
  • JavaScript, JavaScriptové frameworky
  • XMLHttpRequest - odesílání dat pomocí protokolu http

Odkazy

RSS