<< Vstup a výstup dat | JavaScript | Události >>

Vlastnosti funkcí

 • samostatná pojmenovaná část programu (skriptu)
 • volá se (i opakovaně) ze skriptu jako reakce na událost
 • uvnitř funkce je možné volat jinou funkci
 • zpřehledňuje skript, zkracuje zdrojový text
 • umožňuje získávat hodnoty, se kterými bude skript pracovat

Deklarace funkce

 • klíčové slovo Function
 • název funkce - bez diakritiky a speciálních znaků
 • závorky - prázdné nebo parametry
<html>
 <body>
  <script>
   function napis()
    {
     document.write("ahoj");
    }
   napis(); //napíše ahoj
  </script>
 </body>
</html>

Funkce s parametry

 • parametry formální - v deklaraci funkce - a, b, popis
 • parametry skutečné - ve volání funkce - 4, 5, 'výsledek'
<html>
 <body>
  <script>
   function soucin(a,b,popis)
    {
     document.write(popis+' = '+a*b+"<BR>");
    }
   soucin(4,5,"výsledek"); // výsledek = 20
   soucin(40,50,'40 x 50'); // 40 x 50 = 2000
  </script>
 </body>
</html>

Deklarace proměnných a předávání hodnot

<HTML> 
 <HEAD> <TITLE>Kvadraticka rovnice</TITLE>
  <SCRIPT language= "JavaScript" >
   function k_rovnice()
    { var a,b,c,d,x1,x2;
     a=document.rovnice.A.value;
     b=document.rovnice.B.value;
     c=document.rovnice.C.value;
     d=b*b-4*a*c;
     if (d>0) document.koef.vysl.value= "dva reálné kořeny";
     if (d==0) document.koef.vysl.value= "dvojnásobný reálný kořen";
     if (d<0) document.koef.vysl.value= "dva komplexní kořeny";
   }
  </SCRIPT>
 </HEAD>
 <BODY>
  <H2>Jaké kořeny má kvadratická rovnice?</H2>
  <H3>Zadej rovnici Ax<SUP>2</SUP> + Bx + C </H3>
  <FORM name="rovnice">
   A= <INPUT type="text" name="A" size="3"> <BR> 
   B= <INPUT type="text" name="B" size="3"> <BR> 
   C= <INPUT type="text" name="C" size="3"> <BR> 
   <INPUT type="button" value= "Vypočti" onClick= "k_rovnice()">
   <P>Rovnice má <INPUT type="text" name="vysl" size="25">
 </BODY>
</HTML>

Odkazy

RSS