<< Datová pole | JavaScript | Okna a obrázky >>

 • Vlastnost
  • length — délka řetězce
 • Metody
  • charAt(index) — vrací znak, který leží na pozici dané parametrem; index prvního znaku je 0
  • indexOf(hledany, pozice) — vrací pozici hledaného podřetězce, pokud se podřetězec nenašel, vrátí se hodnota –1; pokud je uveden druhý parametr, prohledává se až od této pozice
  • substring(index1, index2) — vrací podřetězec řetězce určený dolním a horním indexem; index prvního znaku je 0
  • toLowerCase() — vrací řetězec, ve kterém jsou všechna velká písmena zkonvertována na malá
  • toUpperCase() — vrací řetězec, ve kterém jsou všechna malá písmena zkonvertována na velká

Odkazy

RSS