<< | JavaScript | Proměnné a datové typy >>

Vlastnosti JavaScriptu

Interpretovaný jazyk

 • nemusí se kompilovat, vykonává se postupně

Příbuzný Javy

 • syntaxe podobná jazykům Java a C

Skriptovací jazyk

 • zapisuje se přímo do HTML kódu

Klientský

 • vykonává se na straně klienta - prohlížeče

Case sensitivní

 • záleží na velikosti písmen v zápisu

Objektový

 • umožňuje manipulaci s prvky DOM (Digitální Objektový Model)
  • prohlížeč, okna, HTML prvky, CSS styly, datové objekty - časové, matematické, uživatelské
  • objekty mají definované vlastnosti a metody
  • manipulace probíhá na základě událostí - načtení stránky, otevření okna, kliknutí myši...

Využití Javascriptu

Dynamické prvky stránek

 • Navigační menu
 • Vyskakovací okna
 • Animace a časování

Formuláře

 • kontrola dat ve formuláři
 • zpracování dat a událostí formulářů
  • vstup, kontrola, výpočet a výstup dat

Začlenění Javascriptu

Interní skripty

 • začlenění do hlavičky nebo těla stránky pomocí tagu <script>

<script>obsah skriptu</script>

Externí skripty

 • připojení ke stránce pomocí tagu <script> v hlavičce stránky

<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="cesta k externímu souboru"></script>

Syntaxe Javascriptu

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs-cz">
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>První webová aplikace v JavaScriptu</title>
 </head>
 <body>
  <script type="text/javascript">
   document.write("Ahoj kamarádi!");
  </script>
 </body>
</html>

Odkazy

RSS