<< Proměnné a datové typy | JavaScript | Funkce >>

Vstup dat

prompt

 • metoda prompt objektu window
 • příklad zadání poloměru pro výpočet plochy kruhu
<SCRIPT>
  var r,S;		           //deklarace proměnných

  r=parseFloat(prompt("Zadej poloměr :",0)); //vstup
  S=Math.PI*r*r;              //výpočet

 document.write("<H4>S = "+S+"</H4>");   //výstup
</SCRIPT>

INPUT

 • vstupní pole formuláře
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Obsah kruhu</TITLE>
  <SCRIPT>
   function vypocet()
    { var r,S;
     r=parseFloat(document.f.R.value);
     S=Math.round(100*Math.PI*r*r)/100;
     document.write("<H4>Obsah kruhu je "+S+"</H4>");
    }
  </SCRIPT>
 </HEAD>
 <BODY>
  <H2> Obsah kruhu</H2>
  <FORM name="f">
   <H3>Zadej polomer:</H3>
   <INPUT type="text" name="R">
   <INPUT type="button" value="Odešli" onclick="vypocet()">
   <INPUT type="reset" value="Vymaž">
  </FORM>
 </BODY>
</HTML>

Kontrola číselných dat

var pocet=parseInt(document.form.pocet.value);
 if (isNaN(pocet) || (pocet<1) || (pocet>170))
  {
   alert("Chybné zadání!");
   return;
  }

Výstup dat

alert

 • metoda alert objektu window (document)
<SCRIPT language="JavaScript">
 var r,S;					
 r=parseFloat(prompt("Zadej polomer:",0));
 S=Math.PI*r*r;
 alert("S = "+S);	
</SCRIPT>

document.write

 • metoda write objektu document
<SCRIPT>
 document.write("Tento text byl vypsán skriptem");
 x=Math.PI*2;
 document.write("<BR><B>A jeste výpocet:</B> "+ x +"<BR>");
 document.write("Konec skriptu");
</SCRIPT>
 • metoda write volaná z formuláře
<HTML>
 <HEAD>
  <SCRIPT language="JavaScript">
   function vypocet()
    { var r,S;
	r=parseFloat(document.f.R.value);
	S=Math.round(100*Math.PI*r*r)/100;
	document.write("Obsah kruhu je"+S);
    }
  </SCRIPT>
 <BODY bgColor="lightblue">
  <FORM name="f">
   <INPUT type="text" value="0" name="R">
   <INPUT type="button" value="obsah kruhu" onClick="vypocet()"> 
  </FORM>
 </BODY>
</HTML>

INPUT

 • výstup do položky formuláře
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Obsah kruhu
  </TITLE>
<SCRIPT language="JavaScript">
function vypocet()
{ var r,S;
  r=parseFloat(document.f.R.value); 			     
  S=Math.round(100*Math.PI*r*r)/100;
  document.f.vyst.value="Obsah kruhu je "+S;
}
</SCRIPT>
 </HEAD>
 <BODY><H2> Obsah kruhu</H2>
  <FORM name="f"><H3>Zadej poloměr:</H3>
   <INPUT type="text" name="R" >
   <INPUT type="button" value="odeslat" onclick="vypocet()">
   <INPUT type="reset" value="Vymaž formulář"><H3>Výsledky:</H3>
   <INPUT type="text" name="vyst" >
  </FORM>
 </BODY>
</HTML>

innerHTML

 • přiřazením hodnoty vlastnosti innerHTML objektu dokument
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Obsah kruhu</TITLE>
  <SCRIPT language="JavaScript">
   function vypocet()
    { var r,S;
     r=parseFloat(document.f.R.value);
     S=Math.round(100*Math.PI*r*r)/100;
     document.all.vysledek.innerHTML="Obsah kruhu je <B>"+S+"</B>";
    }
  </SCRIPT>
 </HEAD>
 <BODY><H2> Obsah kruhu</H2>
  <FORM name="f"><H3>Zadej poloměr:</H3>
   <INPUT type="text" name="R" >
   <INPUT type="button" value="odeslat" onclick="vypocet()">
   <INPUT type="reset" value="Vymaž formulář"><H3>Výsledky:</H3>
   <DIV id="vysledek"> </DIV> 
  </FORM>
 </BODY>
</HTML>

innerTEXT

 • přiřazením hodnoty vlastnosti innerText objektu dokument
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Obsah kruhu</TITLE>
  <SCRIPT language="JavaScript">
   function vypocet()
   {var r,S;
    r=parseFloat(document.f.R.value);
    S=Math.round(100*Math.PI*r*r)/100;
    document.all.odst1.innerText="Obsah kruhu je "+S;
   }	
  </SCRIPT>
 </HEAD>
 <BODY><H2> Obsah kruhu</H2>
  <FORM name="f"><H3>Zadej poloměr:</H3>
   <INPUT type="text" name="R" >
   <INPUT type="button" value="odeslat" onclick="vypocet()">
   <INPUT type="reset" value="Vymaž formulář"><H3>Výsledky:</H3>
   <P id="odst1"></P> 
  </FORM>
 </BODY>
</HTML>
RSS