<< Funkce | JavaScript | Programování >>

 • onAbort Nastává po přerušení nahrávání obrázku, pouze pro [img]
 • onAbort - po přerušení nahrávání obrázku, pouze pro [img]
 • onBlur - při aktivaci jiného prvku, např. při přechodu mezi okny
 • onChange - při změně obsahu prvku, např. select u formulářů
 • onDblClick - při dvojitém kliknutí
 • onFocus - když se prvek (okno, položka formuláře) stane aktivním
 • onKeyDown - při stisknutí libovolné klávesy klávesnice
 • onKeyPress - jako onKeyDown
 • onKeyUp - při uvolnění stisknuté klávesy
 • onLoad - při nahrání dokumentu [body][frameset]
 • onMouseDown - při stisku tlačítka myši
 • onMouseMove - při pohybu kurzoru
 • onMouseOut - při odjetí kurzoru z daného objektu
 • onMouseOver - při najetí kurzoru na objekt
 • onMouseUp - při uvolnění tlačítka myši
 • onReset - při vymazání formuláře [form]
 • onResize - při změně velikosti okna [frame][body][frameset]
 • onSelect - při zvýraznění, stisk [shift] a šipek, nebo vybrání myší
 • onSubmit - při odesílání formuláře [form]
 • onUnLoad - při ukončení prohlížení stránky [body][frameset]
RSS