<< Programování | JavaScript | Řetězce >>

Základní pojmy

 • proměnná typu pole - array je tvořena uspořádanou řadou datových položek - prvků
 • prvky pole jsou indexovány - číslovány od 0
 • přístup k prvkům pole je zajištěn číslem prvku - var DenVTydnu[1]='úterý'

Deklarace pole

 var pole = new Array();
 var pole = new Array(n);
 var pole = new Array("w", "b", "c", "d");
 var pole = ["w", "b", "c", "d"];
 var pole[3] = ["středa"];

Zadání hodnot pole v cyklu

<html>
 <body>
  <script>
   var n=10;
   var x=new Array(n);
   for(i=1;i<n;i++)
    {
     x[i]=Math.round(Math.random()*9)+1;
      //náhodně volená čísla z intervalu <1,10>
     document.write("x["+i+"]="+x[i]+"<BR>");
    }
  </script>
 </body>
</html>
RSS