<< Okna a obrázky | JavaScript | Knihovny JavaScriptu >>

Datum

 • d = new Date() - uloží do proměnné aktuální systémový datum a čas
 • d = new Date().toLocaleString() - uloží aktuální systémový datum a čas podle místních nastavení
 • getDay() - vrací pořadí dne v týdnu 0-6 od neděle
 • getDate() - vrací číslo dne 1-31
 • getMonth() - vrací číslo měsíce 0-11 (0..leden)
 • getYear() - vrací čtyřmístní rok (v pžípadě MSIE) v jiném případě vrací počet roků od roku 1900

Název dne

tyden = new Array("neděle", "pondělí", "úterý", "středa", "čtvrtek", "pátek", "sobota");
datum = new Date;
with(datum) {den = getDay();}
document.write("dnes je "+tyden[den]);

Název Měsíce

rok = new Array("leden", "únor", "březen", "duben", "květen", "červen", "červenec", "srpen", "září", "říjen", "listopad", "prosinec");
datum = new Date;
with(datum){ mesic = getMonth();}
document.write("Je "+rok[mesic]);

Časování

Zpoždění

 • window.setTimeout("činnost", čas v ms) - interval zpoždění činnosti
function opakuj()
 {
  window.alert("Funkce se právě provedla");
  window.setTimeout("opakuj()", 5000);
 }
 • window.clearTimeout() - zrušení časování

Opakování

 • window.setInterval("proces", čas v ms) - opakování skriptu v zadaných intervalech
var pozdrav = window.setInterval("window.alert("Ahoj")", 5000);
 • window.clearInterval() - zrušení opakování

Čas

 • getHours() - vrací číslo hodiny 0-23
 • getMinutes() - vrací číslo minuty 0-59
 • getSeconds() - vrací číslo sekundy 0-59

Příklady

 • Aktuální datum a čas - základní skritp
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
 <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">
 <title>Datum a čas</title>
 </head>
 <body>
  <script>
   function Cas()
   {
    var datum = new Date(); 
    var denVTydnu = new Array("neděle","pondělí", "úterý", "středa", "čtvrtek", "pátek", "sobota");
    var retezec = "Dnes je "; 
    retezec += denVTydnu[datum.getDay()] + ", "; 
    retezec += datum.getDate() + ". "; 
    retezec += (1 + datum.getMonth()) + ". "; 
    retezec += datum.getFullYear() + ". "; 
    retezec += "Čas: " + datum.getHours() + ":";
    retezec += datum.getMinutes(); 
    retezec += ":" + datum.getSeconds(); 
    retezec += ".";
    document.getElementById("t").innerHTML = retezec; 
   }
   setInterval("Cas()", 1000);
  </script>
  <div id="t"></div>
 </body>
</html>
 • Aktuální datum a čas - nejkratší řešení
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
 <title>Datum a čas</title>
 </head>
 <body>
<div id="t"></div>
 <script type="text/javascript">
 function Cas()
  {
   document.getElementById("t").innerHTML=new Date().toLocaleString();
  }
  setInterval("Cas()", 1000);
 </script>
 </body>
</html>
 • Aktuální datum a čas - s formátováním
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
 <title>Datum a čas</title>
 </head>
 <body>
  <a id="t"></a>
   <script type="text/javascript">
    setInterval(function()
      {
       _ = (x=new Date()).getDate()+"."+(x.getMonth()+1)+"."+x.getFullYear();
       _ += " - "+(((h=x.getHours())<10)?"0"+h:h)+":"+(((m=x.getMinutes())<10)?"0"+m:m)+":"+(((s=x.getSeconds())<10)?"0"+s:s);
       document.getElementById("t").innerHTML = _;
      }, 1000);
   </script>
 </body>
</html>

Odkazy

RSS