<< Události | JavaScript | Datová pole >>

Příkazy pro větvení

Neúplná podmínka IF

if (a>b) document.write("a je větší")

Úplná podmínka

if (a>b) document.write("a je větší");
else document.write("b je větší")

Optimalizace kódu podmínky

<script>
 var a=10;
 var b=5;
 if (a>b) {document.write("a je větší")} else {document.write("b je větší")};
  document.write("<BR>");
 (a>b)?document.write("a je větší"):document.write("b je větší");
  document.write("<BR>");
 document.write((a>b)?"a je větší":"b je větší");
  document.write("<BR>");
 document.write(((a>b)?"a":"b")+" je větší");
</script>

Složený příkaz

<html>
 <head>
  <title>Obsah kruhu</title>
  <script language="JavaScript">
   function vypocet()
    { var r,S;
     r=document.f.R.value;
     if (r>0)
      {
       S=Math.round(100*Math.PI*r*r)/100;
       document.all.odst1.innerHTML="Obsah kruhu je"+S;
      }
     else
      {
       document.all.odst1.innerHTML="Zadali jste záporný poloměr";
       document.bgColor="gray"
      }
    }
   </script>
 </head>
 <body bgcolor="ivory">
  <h2> Obsah kruhu</h2>
   <form name="f"><h3>Zadej poloměr:</h3>
    <input type="text" name="R">
    <input type="button" value="odeslat" onclick="vypocet()">
    <input type="reset" value="Vymaž formulář"><p></p>
    <h3>Výsledky:</h3>
    <div id="odst1"></div>
   </form>
 </body">
</html>

Programové cykly

Cyklus Do - While

 • do{příkazy;} while(podmínka opakování)
 • cyklus s podmínkou na konci
 • obdoba cyklu Repeat - Until v Pascalu
 • cyklus zde končí, pokud neplatí podmínka pro opakování
<HTML> 
 <HEAD> 
  <META http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> 
  <TITLE>Cyklus Do - While
  </TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY>
  <SCRIPT>
   var c = 1;
   do {
      document.write(c+" ");
      c++;
     }
   while(c<101);
  </SCRIPT> 
 </BODY>
</HTML>

Cyklus WHILE

 • cyklus se vstupní podmínkou
 • while(podmínka opakování) {příkazy;}
<SCRIPT>
 c = 1;
 while(c<101)
  {
   document.write(c+" ");
   c++
  }
</SCRIPT>

Cyklus FOR

 • cyklus s řídící proměnnou
 • for (inicializace proměnné; podmínka; operace) {příkazy;}
<SCRIPT>
 for(c= 1;c<101; c++)
  {
   document.write(c+" ")
  }
</SCRIPT>
RSS