<< | JavaScript-cvičení? | >>

Zadání

 • vytvořte html stránku s formuláře pro konfiguraci hlavních komponent PC a výpočet ceny sestavy podle předlohy
 • k formuláři připojte skript aktivovaný změnou volby rozbalovacích seznamů - událost onchange
 • pomocí rozbalovacích seznamů nastavte tyto možnosti
  • CPU - AMD 2000,- Intel 3000,-
  • RAM - 1GB 400,- 2GB 800,- 3GB 1200,- 4GB 1600,-
  • HDD - 500GB 1200,- 750GB 1600,- 1000GB 2200,-
  • LCD - 22" 3000,- 24" 5000,- 26" 8000,-
  • OS - Linux 200,- Windows 2000,-

Příklad formuláře

Zvětšit

Ukázka kódu formuláře

<body>
 <h1>Konfigurace PC</h1>
 <form>
  <fieldset>
   <legend>Konfigurace sestavy</legend>
   <label>Typ procesoru</label><br>
   <select>
    <option>AMD</option>
    <option>INTEL</option>
   </select>
   <input>
  </fieldset>
  <fieldset>
   <legend>Cena sestavy</legend>  
   <label>Celkem</label><br>
   <input>
  </fieldset>
 </form>
</body>

Ukázka JS funkce

function secti() {
 var cpu = document.konfig.cpu.value;
 document.konfig.cena_cpu.value = cpu;
 var ram = document.konfig.ram.value;
 document.konfig.cena_ram.value = ram;
 var celkem = parseInt(cpu) + parseInt(ram);
 document.konfig.vysledek.value = celkem;
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Konfigurace PC</title>
 <script type="text/javascript">
 //načtení skriptu jako anonymní funkce až po načtení stránky
  window.onload = function() {
  var ram = document.getElementById("ram");
  var cpu = document.getElementById("cpu");
  function secti(){
   var pc = parseInt(cpu.value) + parseInt(ram.value);
   document.getElementById("cena_cpu").value = cpu.value;
   document.getElementById("cena_ram").value = ram.value;
   document.getElementById("vysledek").value = pc;
  }
  secti(); //spuštění funkce secti() s výchozími hodnotami po načtení stránky
  cpu.onchange = secti; //aktivace funkce secti pro změnu hodnoty v seznamu 
  ram.onchange = secti; //přiřazení návratové hodnoty funkce - bez závorek
 }
</script>
</head>
<body>
 <h1>Konfigurace PC</h1>
 <form style="width: 250px">
  <fieldset>
   <legend>Konfigurace sestavy</legend>
   <label>Typ procesoru</label><br>
   <select id="cpu" style="width: 100px">
    <option value="2000">AMD</option>
    <option value="3000">INTEL</option>
   </select>
   <input type="text" id="cena_cpu" size="10" /><br><br>
   <label>Kapacita RAM</label><br>
   <select id="ram" style="width: 100px">
    <option value="800">4 GB</option>
    <option value="1500">8 GB</option>
   </select>
   <input type="text" id="cena_ram" size="10" />
  </fieldset>
  <fieldset>
   <legend>Cena sestavy</legend>  
   <label>Celkem</label><br>
   <input type="text" id="vysledek" />
  </fieldset>
 </form>
</body>
</html>
RSS