<< | JavaScript-cvičení? | >>

Zadání

 • vytvořte formulářovou aplikaci pro překlad textu do Morseovy abecedy
 • pro generátor překladu využijte připravená pole znaků Morse abecedy
abecedaN = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ";
abecedaM = new Array(
 ".-",  "-...", "-.-.", "-..",  ".",      // A, B, C, D, E,
 "..-.", "--.",  "....", "..",  ".---",     // F, G, H, I, J,
 "-.-",  ".-..", "--",  "-.",  "---",     // K, L, M, N, O,
 ".--.", "--.-", ".-.",  "...",  "-",      // P, Q, R, S, T,
 "..-",  "...-", ".--",  "-..-", "-.--",     // U, V, W, X, Y,
 "--..", " "                    // Z, mezera
);

Ukázka formuláře

RSS