<< | JavaScript-cvičení? | >>

Zadání

  • vytvořte funkci Nasobilka() tak, aby se pro zadané celé číslo vytiskly jeho násobky
  • při řešení použijte příkaz cyklu for
  • k výpisu výsledků použijte textové pole formuláře
  • k přechodu na další řádek uvnitř textového pole použijte speciální znak \n
  • při zadání neplatných hodnot vypište metodou alert upozornění "Chybně zadané číslo!"
RSS