<< | JavaScript-cvičení? | >>

Zadání

  • vytvořte funkci Losuj() pro generování náhodně losovaných čísel
  • pomocí formuláře zajistěte zadání :
    • počtu losovaných čísel
    • celkového počtu čísel
  • čísla generujte pomocí funkce random() objektu Math

Možné vylepšení

  • generovaná čísla uspořádejte podle velikosti
  • zajistěte, aby nedošlo k losování více stejných čísel

Ukázka formuláře

Odkazy

RSS