<< | JavaScript-cvičení? | >>

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
 <head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8"/>
 </head>
 <body>
  <form name="form" action="zpracovani.html" onsubmit="return kontrola()">
   <input type="text" name="jmeno">
   <input type="text" name="prijmeni">
   <input type="submit" value="Odešli">
  </form>
  <div id="info">
  </div>
  <script>
   function kontrola()
   {
    var chyba="";
    if(document.form.jmeno.value=="") chyba+="Chybí jméno \n";
    if(document.form.prijmeni.value=="") chyba+="Chybí příjmení ";
    if (chyba==""){return true;}
    else
    	{
    		document.all.info.innerHTML=chyba;
    		//alert(chyba);
    		return false;
   		}
   }
  </script>
 </body>
</html>
RSS